เล็กนนท์โดน1แสนที่สนามปราณ

เล็กนนท์(แดงบางทราย)โดน1แสน