คลิป Honda CX500 Cafe Racer มันช่างหล่ออะไรเช่นนี้

คลิป Honda CX500 Cafe Racer มันช่างหล่ออะไรเช่นนี้