ฝนตกถนนลื่น 2

ทริปเที่ยวป่าบ้านแม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย มันดีครับ !