เจ้าคนนี้ เอาถ้วยไปเลย

สงสัยวันๆ คงจะไม่เดินเลยอ่ะ เพราะมันจะไปมาไหน ก็มีแต่2ล้อ