ล้อไม่มีดุม ยาง 360 จอดเฟรมตั้งพื้น ฝีมือจารย์ตุ๋ยเมืองเลย

http://www.youtube.com/watch?v=k5KliJd5xTc ล้อไม่มีดุม กับยาง 360 จอดแบบเฟรมรถตั้งพื้นฝีมือจารย์ตุ๋ยเมืองเลยกับเด็กช่างยนต์ เทคนิคเลยครับ