แถลงข่าวขอโทษของสแตมป์

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ Motorsport TV, จานส้ม IPM http://www.mocyc.com/news/view.php?idnews=554