ล้มเหลวประกอบเพลง

เก่งแค่ไหนก็ต้องเคยมีประสบการณ์แบบนี้ทั้งนั้น