เจ้า Diablo กล้าหาญท้า Ferrari

เปรียบมวยผิดอีกแล้วเมือ Diablo กล้าหาญท้า Ferrari รถเล็กๆ ไม่กี่ซีซี บังอาจกล้าท้า Ferrari รถยนต์หัวใจ F-1