การปรับจูนคาร์บูเรเตอร์เบื้องต้น

เป็นแนวทางสำหรับการปรับจูนคาร์บูเรเตอร์เบื้องต้น สำหรับท่านที่อยากลงมือทำเองนะครับ ตอนที่ 2 https://youtu.be/Ud3XMDhrgW ตอนที่ 3 https://youtu.be/j6_eYBj_85Q ตอนที่ 4 https://youtu.be/RygW2LGleYo ตอนที่ 5 https://youtu.be/_aTPQKm37aI

วิดีโอในหมวดหมู่เดียวกัน