ทำความเข้าใจเรื่องการตั้งไฟอ่อนและแก่

เนื้อหาเบื้องต้นในการตั้งไฟอ่อนและแก่ เหมาะกับเครื่องยนต์ CDI