ทดสอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Star8-V รุ่น Hurricane รถรุ่นแรกที่จดทะเบียนได้

ทดสอบมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า Star8-V รุ่น Hurricane รถรุ่นแรกที่จดทะเบียนได้