มอเตอร์ไซค์ตะลุยน้ำท่วม

มอเตอร์ไซค์สายตรวจน้ำท่วมของตำรวจทางหลวงไทย