ขัดลื่นให้เงาเลยดีใหม

การขยายพอร์ทและการขัดลื่นของพอร์ทไอดี ทำแค่ใหนถึงดี ปากกกดติดตามช่องด้วยนะครับถ้าชอบ