ทดสอบ Honda MSX 125

ทดสอบ Honda MSX 125 ในเส้นทางโหดๆ เชียงใหม่ สะเมิง ป่าแป๋ ปาย