ทำไมต้องมีระบบเอาขาตั้งลงแล้วรถดับ

นี่คือเหตุผลที่ทำไมต้องมีระบบเอาขาตั้งลงแล้วรถดับ