รีวิว Yamaha M-SLAZ 150 ซีซี รุ่นเล็กสุดในตระกูล MT-Series (Spec Review)

รีวิว Yamaha M-SLAZ 150 ซีซี รุ่นเล็กสุดในตระกูล MT-Series (Spec Review) รุ่นน้องสุดของ MT-09 , MT-07 และ MT-03 ขอขอบคุณ บริษัท เจริญมอเตอร์เชียงใหม่ ที่เอื้อเฟื้อรถให้ทดสอบ