ฝากหน่อยนะครับ SRX600

เสียงเครื่องครับ แน่น สตาทง่ายมาก