พิสูจน์ถุงมือ VIPER ว่าหนังแท้หรือไม่

ทดสอบด้วยการเอาไฟรน ถ้าหนังแท้จะไม่ติดไฟส่วนถ้าหนังเทียมจะติดไฟและขาดเป็นรูส่งกลิ่นเหม็นไหม้