จักรยานเครื่องออกทริปเดินทาง

จักรยานติดเครื่องออกทริปเดินทางท่องเที่ยวไปเขื่อนท่าด่านปราการชล จ.นครนายก