ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 9

ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 9 กับการตะลุยโครงการหลวงทั้ง 38 แห่ง โดยครั้งนี้เราไปกันที่ โครงการหลวงแป่าเมี่ยง - โครงการหลวงตีนตก - โครงการหลวงแม่ทาเหนือ - โครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม