ยกได้สวย แต่อย่าเอาเป็นแบบอย่าง

ยกได้สวย แต่อย่าเอาเป็นแบบอย่าง