กำลังถ่ายรถอยู่ดีๆ ทำไมเป็นแบบนี้

กำลังถ่ายรถอยู่ดีๆ ทำไมเป็นแบบนี้