จูน รอบอากาศ..

จุดได้ที่คือ 1.44 นาที สำหรับ ปรับครั้งแรก และ 4.40-4.42 กำลังเหมาะ แต่ที่ได้คือ 4.43 นาที ครับ เป็นการปรับจูน รอบอากาศ ......