คลิปตอนวิ่ง ล้อไม่มีดุม ยาง 360 จอดเฟรมตั้งพื้น ฝีมือจารย์ตุ๋ยเมืองเลย

คลิปตอนวิ่ง ล้อไม่มีดุม ยาง 360 จอดเฟรมตั้งพื้น ฝีมือจารย์ตุ๋ยเมืองเลย