เมื่อเมาแล้วก็ต้องทำอะไรแก้เมา

โดนัสกันนุกๆๆ ครับเอามันกลางถนนนี้ละ