ห้ามจดทะเบียนรถ ที่ประกอบชิ้นส่วนรถใช้แล้ว | ห้ามจดทะเบียน,รถประกอบ,กฏหมาย

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถที่ใช้แล้ว 4 ประเภท ประกอบด้วย

- รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
- รถยนต์นั่งส่วนบุคลเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน
- รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
- และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล


     ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ปัจจุบันมีการนำเข้าชิ้นส่วนและโครงสร้างของรถที่ใช้แล้วจากต่างประเทศเข้ามาประกอบหรือดัดแปลงเป็นรถใหม่เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องชำระภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถที่ใช้แล้ว และเพื่อเป็นการช่วยปกป้องอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศด้วย


     พร้อมกันนี้ คณะรัฐมนตรียังพิจารณาอนุมัติในหลักการเรื่องการกำหนดให้ตัวถังของรถยนต์นั่งที่ใช้แล้วและโครงรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้ว เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร แต่ทั้งนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับกรณีการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้ามาเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตหรือการศึกษาวิจัยในปริมาณเท่าที่จำเป็น

Mthai News