เขื่อนสะพานหิน(04/08/2550)(ภาค 3)

ขอฌทษครับช้าไปหน่อย