ช่างลี่ เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่

ลูก66 ชัก2.0มิล 201เมตร 9.453วินาที