เขื่อนสะพานหิน(04/08/2550)

ทริปนี้มี 3 ภาคนะคับดูกันนะ