ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือส่งถังน้ำมัน

ในกรณีตัวอย่างตาม VDO Clip ที่แนบมาพร้อมนี้ เป็นการใช้ไฟแสงสว่างจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือในการส่องตรวจสอบถังน้ำมัน ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตและเกิดการลุกไหม้ขึ้น จึงส่งภาพพร้อมเสียงมาให้ชม สำหรับเผยแพร่และเตือนใจครับ เนื่องจากเวลาเข้าไปเติมน้ำมันรถก็ไม่ควร ใช้โทรศัพท์ หรือรับโทรศัพท์ครับ เพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุดังกรณีตัวอย่างนี้ได้ (ขนาดยังไม่ได้โทรออก ใช้แค่ไฟจากหน้าจอมือถือเท่านั้น) อันตรายจริงๆ