ทำไปได้

พวกฝรั่งนี่มันทำอะไรกันนี่สุดๆไปเลย บ้าก็บ้าให้หลุดโลก