มาดู CB hornet 240 km น่าจะเป็นตัว 600 อะ

มาดู CB hornet 240 km น่าจะเป็นตัว 600 อะ