เทศบาลตำบลบางนกแขวกขอเชิญชวนร่วมการแข่งขันเรือ เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2550 ริมเขื

เทศบาลตำบลบางนกแขวก ขอเชิญชวนร่วมการแข่งขันเรือ เนื่องในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2550 ในวันเสาร์ที่24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2550 ณ บริเวณ ริมเขื่อน หน้าเทศบาลตำบลบางนกแขวก รับสมัครในวันจัดงานตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 11.00 น. เริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.30 เป็นต้นไป ประเภทเรือและเครื่องยนต์ 1. เรือสองตอน ประเภท BT 9 3 แหวนลูกเดิมไม่เกิน60หรือ 70.5 ม.ม.ไฟเดิม 6V.16Vชักเดิม 66ม.ม. ห้ามเจาะ ห้ามถ่วง เสื้อห้ามพอก หรีด วาล์ว 2. เรือสองตอน ประเภท BT9 2 แหวน อ่างเดิมเสื้อเหล็กห้ามผ่าเสื้อฟรีสไตล์ 3. เรือสองตอน ประเภท BT18 เรือโดด ฟรีสไตล์ 4. ฮอนด้า 13 แรง เรือโดด ฟรีสไตล์ 5. โตโยต้า 4 K. 5 K. 4รู ฟรีสไตล์ เรือกระโดด 6. 2สูบ 3สูบ เรืออีแปะ 3วา - 10ศอก รวมมิตร 7. เรือสองตอน - เครื่อเกษตร ลูกสูบ 62 ม.ม. ช่วงชัก62 มิล ท่อต่อ (ห้ามติดหรีด) รางวัลการแข่งขันเรือทุกประเภท รางวัลที่1 เงินรางวัล 2.500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่2 เงินรางวัล 1.000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล รางวัลที่3 ถ้วยรางวัล ผู้เข้าแข่งขันเรือทุกประเภทจะได้รับของที่ระลึกทุกคน เอกสารที่ใช้ในวันรับสมัคร 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ 2. เงินประกัน 500 บาท (จะคืนให้ต่อเมื่อการแข่งขันเสร็จสิ้นและผู้เข้าแข่งขันไม่ฝ่าฝืนระเบียบของการแข่งขัน) หมายเหตุ การแข่งขันครั้งนี้เทศบาลตำบลบางนกแขวกผู้จัด ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในด้านค่าใช้จ่าย หรือเหตุที่เกิดจากการเสียหาย ที่เกิดจากการแข่งขันในกรณีใด ๆ ทั้งแก่ชีวิตและ ทรัพย์สิน กรณีเรือของผู้แข่งขันจม ทางคณะกรรมการจะทำการกู้เรือให้ภายหลังจากการแข่งขันเสร็จสิ้น สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติมได้ที่ .... คุณอนุรักษ์ 087-8287181 หรือเทศบาลตำบลบางนกแขวก 034-703223 -4 ต่อ24 สมัครฟรีทุกประเภท