ทีมงาน_สนเขาขลุง_โรงกลึงชาตินครชัยศรี

http://album.siamza.com/web_view.php?album=117192 http://www.crazybikesmag.com/showdetail.asp?boardid=130