แก่งกระจาน บ้านฉัน3

รุ่นเล็กต้องเผาแบบนี้ อาจจะไม่มีควันท่วมแต่สะใจมากๆๆ