การเดินทาง กว่า 8000 กิโลเมตร ผ่าน 6 ประเทศ ของ Borders Ride

การเดินทาง กว่า 8000 กิโลเมตร ผ่าน 6 ประเทศ ของ Borders Ride Cr : https://www.facebook.com/klchris