ไม่นานก็น่าจะมีโฉมนี้มาให้ใช้งานสำหรับคนที่ชื่นชอบ Buccaneer 250i

ไม่นานก็น่าจะมีโฉมนี้มาให้ใช้งานสำหรับคนที่ชื่นชอบ Stallions Buccaneer 250i จากที่มีอยู่เป็น Street Tracker แต่ไม่นานน่าจะมีเป็นโฉมเหมือนกับ SSR Buccaneer 205i Cafe แน่ๆ