ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 4

ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 4 กับการเดินทางต่อไปยัง โครงการหลวงห้วยเสี้ยว - โครงการหลวงทุ่งเริง - โครงการหลวงทุ่งเรา - โครงการหลวงปางดะ - โครงการหลวงวัดจันทร์