ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 3

ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 3 กับการเดินทางต่อไปยังโครงการหลวงปางอุ๋ง - โครงการหลวงขุนวาง - โครงการหลวงแม่แฮ - โครงการหลวงทุ่งหลวง - โครงการหลวงแม่สะป๊อก