ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 2

ตามรอยพ่อ ขี่มอไซค์ไป 38 โครงการหลวง EP 2 กับการเดินทางต่อไปยังโครงการหลวงแม่โถ - โครงการหลวงแม่สะเรียง - ธนาคารข้าวแห่งแรกในประเทศไทย - โครงการหลวงแม่ลาน้อย - บ้านห้วยห้อม