อัตรส่วนการอัดของเครื่องยนต์

อัตราส่วนการอัดของเครื่องยนต์มีผลดังนี้ 1. ความร้อน 2. ความแรง 3. ความเสีย 4. ค่าอ๊อกเทน ถ้าชอบฝากกดติดตามช่อง Local Mechanic ด้วยนะครับ