รีวิวปั๊มเบรคและปั๊มคลัทซ์น้ำมัน Racing boy E-2 ปั๊มคุณภาพในราคาประหยัดจริงๆ

รีวิวปั๊มเบรคและปั๊มคลัทซ์น้ำมัน Racing boy E-2 ลูกสูบจะขนาด 14 มม. ซึ่งสามารถนำไปใส่กับรถได้หลากหลายรุ่นแล้?วแต่การนำไปประยุกต์ใช้งาน ปั๊มคุณภาพในราคาประหยัดจริงๆ เพียงตัวละไม่ถึง 1,000 บาท