ตะลุยแม่ฮ่องสอนกว่า 3,500 กม. เพื่อสัมผัสหมอกแรกแห่งฤดูฝน

ตะลุยแม่ฮ่องสอนกว่า 3,500 กม. เพื่อสัมผัสหมอกแรกแห่งฤดูฝน และตะลุยสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีความหนาแน่นของ?ป่าไม้ค่อนข้างมาก แทบจะไม่ค่อยได้เจอภูเขาหัวโล้นมากเหมือนใ?นหลายจังหวัดที่ได้ผ่านไปเลย สถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็?น น้ำตก ถ้ำ วัด และ หมู่บ้านชนเผ่าต่างๆ ที่เรียกได้ว่าทุกที่ยังคงบริสุทธิ์และสาม?ารถเสพธรรมชาติที่ยังมีความอุดมสมบูรณ์มาก?จริงๆ