โปรเจ๊ค Exciter 150จัดหนัก!!

โปรเจ๊ค Exciter 150จัดหนัก!! โดยช่างปอล้อโต เชียงใหม่