รถยนต์ Drag ของฝรั่ง ฝาสูบกระเด็น

รถยนต์ Drag ของฝรั่ง ฝาสูบกระเด็น ความแรงของเครื่องยนต์ทำได้ถึงขนาดนี้เลยเหรอ