รถพ่วงข้างสุดคลาสสิค สวยสุดใน3โลก

คนไทยถ้าตั้งใจทำ ไม่แพ้ชาติใดในโลก