Just been there

เราลองกลับมาทำ Just been there อีกครั้งโดยกล้อง Fuji X 10 ครับ (เห็นของพี่webmaster ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ)