มอเตอร์ไซค์น้ำ สายตรวจ รวม 4 รุ่น

มอเตอร์ไซค์น้ำ สายตรวจ ของตำรวจทางหลวงที่ผลิตขึ้นในช่วงน้ำท่วม มีทั้งหมด 4 รุ่น ผลิตไปแก้ไขไป รวม 8 ลำ ที่ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย