เอา TL1000R ไปอุ่นเครื่องครับ (ขากลับ)

ไม่ค่อยชัดนะครับเจอแดดเต็มๆ