DragBike 2009

DragBike 2009 เริ่มเปิดศึกทางตรงกันแล้ว สำหรับวีดีโอการแข่งขัน รอชมกันได้ในอีกไม่นานติดตามรายละเอียดหน้าเว็บไซด์ หรือ ส่งเมลล์มาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.fcci_racing@hotmail.com